Jdi na obsah Jdi na menu
 

Obrazek 

PROSBA PSA

 

Můj život trvá 10 – 15 roků. Každé odloučení od

Tebe mi působí smutek. Pamatuj – Ty sis mě

pořídil.

 

Dej mi čas, abych pochopil co ode mě chceš.

 

Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.

 

Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě

nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám

jen Tebe.

 

Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně

nerozumím, stačí mi když slyším Tvůj hlas.

 

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě

kousnout, ale já to neudělám.

 

Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby,

nebo jsem líný, uvaž – třeba mi není dobře, nebo

jsem unavený.

 

Starej se o mě, jsem-li starý, i Ty jednou

zestárneš.

 

Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou.

S Tebou je to pro mě všechno lehčí.

 

 Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě

nutnosti skonči mé trápení včas, jen Tě prosím,

zůstaň i v téhle chvíli se mnou.

 

 Obrazek

Tvůj čtyřnohý kamarád.